दमौली — जिल्लास्थित दश स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट रु ४२ करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन्। चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कूल रु ४२ करोड ५५ लाख ८३ हजार २ सय ६९ आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी गरेका हुन्।

स्थानीय तहहरुले सम्पत्ति, भूमि, घर बहाल कर, ढुङ्गा गिट्टीको बिक्री/ठेक्का, नक्सापास दस्तुर, सिफारिसलगायतबाट आन्तरिक आम्दानी गरेको सम्बन्धित स्थानीय तहले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी व्यास नगरपालिकाले रु १४ करोड ४९ लाख ९३ हजार सबैभन्दा कम घिरिङ गाउँपालिकाले रु ५२ लाख आठ हजार ५ सय ७१ आम्दानी गरेका छन्।

व्यास नगरपालिकाले रु १४ करोड ४९ लाख ९३ हजार आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्तका अनुसार एकीकृत करबाट रु एक करोड सात लाख, घरबहाल करबाट रु ५१ लाख ५२ हजार, ढुङ्गा गिट्टी बिक्रीबाट रु पाँच करोड ६९ लाख २५ हजार, नक्सापास दस्तुरबाट रु एक करोड ८२ लाख ६० हजार आम्दानी भएको छ। त्यस्तै सिफारिस दस्तुरबाट रु ९४ लाख ३४ हजार, अन्य सेवा शुल्कबाट रु ४९ लाख ३६ हजार, व्यवसाय करबाट रु २१ लाख २० हजार, अन्यबाट रु तीन करोड १९ लाख २९ हजार आम्दानी भएको छ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले रु १३ करोड ७८ लाख ८४ हजार ७ सय २२ आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवबहादुर अधिकारीका अनुसार ढुङ्गा गिट्टी बिक्रीबाट रु दुई करोड ५३ लाख ३९ हजार २ सय २, मालपोत तथा सम्पत्तिकरबाट रु ५५ लाख ५६ हजार २ सय ४९, स्थानीय उत्पादन शुल्कबाट रु तीन करोड ६७ लाख ५४ हजार ५ सय आम्दानी भएको छ। त्यस्तै व्यवसाय करबाट रु ४० लाख ४३ हजार ७ सय ९६, घरबहाल करबाट रु २० लाख ७२ हजार ५ सय २६, सिफारिस दस्तुरबाट रु ४१ लाख ६८ हजार २ सय ८, घर नक्सा दस्तुरबाट १३ लाख ८३ हजार ५ सय ७५, सेवा शुल्कबाट रु १९ लाख ५४ हजार ९ सय २८, अन्य विविध आयबाट रु तीन करोड २५ लाख ९४ हजार १ सय १५, मालपोत रजिष्ट्रेशनबाट रु एक करोड ८८ लाख ६५ हजार ५ सय १४ आम्दानी भएको छ।

भानु नगरपालिकाले रु एक करोड ८३ लाख ५४ हजार ९ सय ५३ आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी गरेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रदेव पाण्डेका अनुसार सम्पत्ति करबाट रु ४२ लाख ७२ हजार ८ सय २९, घरबहाल करबाट रु २९ लाख ५८ हजार २ सय ३३, ढुङ्गा गिट्टी बिक्री/ठेक्काबाट रु ४४ लाख १९ हजार ५ सय ५२, नक्सापास दस्तुरबाट रु २६ लाख ४६ हजार आम्दानी भएको छ। त्यस्तै सिफारिस दस्तुरबाट रु ३१ लाख २५ हजार ४७६, अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रीबाट रु एक लाख ७८ हजार ८ सय ९४, नाता प्रमाणितबाट रु चार लाख ७४ हजार ३ सय ३६ कर सङ्कलन भएको छ।

पाण्डेका अनुसार व्यवसाय करबाट रु दुई लाख ६३ हजार ५ सय, दण्ड जरिवानाबाट रु छ हजार ९०, बहाल बिटौरी करबाट रु तीन हजार ८ सय ५५, साना सवारीसाधन करबाट रु छ हजार १ सय ५० कर सङ्कलन भएको छ। पाण्डेका अनुसार नगरपालिकाले उक्त अवधिमा ९ सय ८८ भौतिक पूर्वाधारका काम गरेको छ। एक सडक कालोपत्रे, १ सय ४२ सडक ग्राभेल, दुई पक्कीनाला, ४ सय ११ सडक स्तरोन्नति भएको छ। त्यस्तै छ वटा वडाको नयाँ भवन, १ सय ४७ सामुदायिक भवन, दुई सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, एक ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ।

भीमाद नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट रु दुई करोड ९६ लाख ७७ हजार आम्दानी गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थमनसिंह थापाका अनुसार सम्पत्तिकरबाट रु ११ लाख ९८ हजार, भूमिकरबाट रु सात लाख ८८ हजार, घरबहाल करबाट रु १० लाख ३६ हजार, ढुङ्गा गिट्टी बिक्रीबाट रु दुई करोड २७ लाख चार हजार, नक्सापास दस्तुरबाट रु छ लाख ७९ हजार, सिफारिस दस्तुरबाट रु ३२ लाख ७० हजार, पूर्वाधार उपयोगमा लाग्ने करबाट रु १२ लाख दुई हजार आम्दानी भएको छ।

देवघाट गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट रु दुई करोड १२ लाख ८० हजार १ सय ३२ आम्दानी गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश सुवेदीका अनुसार भूमि करबाट रु १५ लाख ५५ हजार २ सय ८, घरबहाल करबाट रु सात लाख ९५ हजार ७ सय १४, ढुङ्गा गिट्टीको बिक्री/ठेक्काबाट रु एक करोड ४१ लाख ३० हजार ५ सय ४०, नक्सापास दस्तुरबाट रु दुई लाख ८२ हजार १३, सिफारिस दस्तुरबाट रु १४ लाख ७८ हजार १ सय ४६, अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रीबाट रु १५ लाख ६३ हजार ७ सय ९० आम्दानी भएको छ। त्यस्तै नाता प्रमाणितबाट रु एक लाख १८ हजार ७ सय, सम्पत्ति मूल्याङ्कन दस्तुरबाट रु एक लाख सात हजार ७२१, व्यवसाय करबाट रु दुई लाख १२ हजार ३ सय र दण्ड जरिवानाबाट रु दश लाख ३६ हजार आम्दानी भएको छ।

बन्दीपुर गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट रु ८० लाख ६३ हजार ८ सय ७० आम्दानी गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव रेग्मीका अनुसार एकीकृत सम्पत्ति करबाट रु २५ लाख ७३ हजार ३ सय ६४, भूमि करबाट रु दुई लाख ३४ हजार ९सय ७३, घरबहालबाट रु नौ लाख ८० हजार १६, बहाल बिटौरीबाट रु एक लाख ७४ हजार ६ सय ८९, साना सवारीसाधनबाट रु ५० हजार, ढुङ्गा गिट्टीको बिक्रीबाट रु सात लाख २० हजार आम्दानी भएको छ। त्यस्तै नक्सापास दस्तुरबाट रु आठ लाख ६६ हजार ५ सय २७, सिफारिस दस्तुरबाट रु २१ लाख १९ हजार पाँच, नाता प्रमाणितबाट रु एक लाख ३२ हजार ४ सय ४०, व्यवसाय करबाट रु दुई लाख १४ हजार ५ सय ६० आम्दानी भएको छ।

आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट रु तीन करोड ६६ लाख ४० हजार ७१५ आम्दानी गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीकृष्ण पौडेलका अनुसार सम्पत्तिकरबाट रु १२ लाख ३२ हजार १८५, भूमिकरबाट रु नौ लाख १७ हजार ७६८, घरबहाल करबाट रु सात लाख ९६ हजार ३१५, सवारीसाधनबाट करबाट रु २४ हजार ८९० आम्दानी भएको छ। त्यस्तै विज्ञापन करबाट रु चार लाख ८० हजार, राजपत्र, पुस्तक, नक्सा बिक्रीबाट रु १३ लाख १३ हजार ७९३, अन्य सेवा शुल्क तथा बिक्रीबाट रु एक करोड ५३ लाख ९० हजार, सिफारिस दस्तुरबाट रु १२ लाख २९ हजार ७० आम्दानी भएको छ।

त्यस्तै अन्य दस्तुरबाट रु छ लाख ६५ हजार १५५, व्यवसाय रजिष्टेशन दस्तुरबाट रु एक लाख ७१ हजार ५००, अन्य राजश्वबाट रु एक करोड ३७ लाख ८० हजार ५८० सङ्कलन भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिकाले गत आवको भन्दा ५८३ प्रतिशत बढी राजश्व आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी गरेको छ।

ऋषिङ गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट रु ८६ लाख ८३ हजार ३०६ आम्दानी गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चण्डिका पौडेलका अनुसार भूमिकरबाट रु १६ लाख २१ हजार ९३५, घरबहाल करबाट रु एक लाख २९ हजार ९९५, ढुङ्गा गिट्टीको बिक्रीबाट रु ४१ लाख ३१ हजार ३४, सिफारिस दस्तुरबाट रु नौ लाख आठ हजार ७४८, अन्य सेवा शुल्कबाट रु दुई लाख ८७ हजार ४४६, निकासी दस्तुरबाट रु १५ लाख ४९ हजार १४८ आम्दानी भएको छ।

घिरिङ गाउँपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट रु ५२ लाख आठ हजार ५७१ आम्दानी गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष ढुङ्गानाका अनुसार भूमिकरबाट रु छ लाख २२ हजार ७००, घरबहाल करबाट रु दुई लाख ३२ हजार ३९, ढुङ्गा गिट्टीको बिक्रीबाट रु २५ लाख ४७ हजार ५०४, सिफारिस दस्तुरबाट रु १५ लाख ३ हजार ७३३, अन्य सेवा शुल्कबाट रु दुई लाख पाँच हजार ९५ आम्दानी भएको छ। त्यस्तै म्याग्दे गाउँपालिकाले रु एक करोड ४७ लाख ९७ हजार आम्दानी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दयाराम तिवारीले जानकारी दिए। (रासस)

लोकप्रिय

रोनाल्डो ७ सय गोल नजिक

रोनाल्डो ७ सय गोल नजिक

२०७६, २५ आश्विन शनिबार १२:४५

काठमाडौंको दरबारमार्गमा भिषण आगलागी (तस्विरसहित)

काठमाडौंको दरबारमार्गमा भिषण आगलागी (तस्विरसहित)

२०७६, २६ आश्विन आईतवार १८:४७

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण आजदेखी

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण आजदेखी

२०७६, २५ आश्विन शनिबार १०:४१

दरबारमार्गकाे भिषण आगलागी डेढ घण्टापछि नियन्त्रणमा (तस्विरसहित)

दरबारमार्गकाे भिषण आगलागी डेढ घण्टापछि नियन्त्रणमा (तस्विरसहित)

२०७६, २६ आश्विन आईतवार २०:२८

अर्जेन्टिना र इक्वेडर भिड्दैः अर्जेन्टिनाको शुरुवाती ११ घोषणा

अर्जेन्टिना र इक्वेडर भिड्दैः अर्जेन्टिनाको शुरुवाती ११ घोषणा

२०७६, २६ आश्विन आईतवार १७:४८

आइसीसी वरियतामा खस्कियो नेपाल

आइसीसी वरियतामा खस्कियो नेपाल

२०७६, २६ आश्विन आईतवार ११:२५

साधु मृत्यु प्रकरण : तीन किशोर प्रहरी नियन्त्रणमा

साधु मृत्यु प्रकरण : तीन किशोर प्रहरी नियन्त्रणमा

२०७६, २६ आश्विन आईतवार २०:५५

चिनिया राष्ट्रपतीले भने, ‘बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्’

चिनिया राष्ट्रपतीले भने, ‘बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्’

२०७६, २६ आश्विन आईतवार १३:४८

रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सीको घोषणा

रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सीको घोषणा

२०७६, २५ आश्विन शनिबार २१:१९

जापानमा शक्तिशाली आँधीमा परी १८ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ बेपत्ता

जापानमा शक्तिशाली आँधीमा परी १८ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ बेपत्ता

२०७६, २६ आश्विन आईतवार १३:२६

सीको नेपाल भ्रमण : शङ्कास्पद गतिविधिमा संलग्न भन्दै ६० पक्राउ, अधिकांश तिब्बती शरणार्थी

सीको नेपाल भ्रमण : शङ्कास्पद गतिविधिमा संलग्न भन्दै ६० पक्राउ,…

२०७६, २६ आश्विन आईतवार १७:२०

‘बिग बोस’माथी अश्लिलता फैलाएको आरोप

‘बिग बोस’माथी अश्लिलता फैलाएको आरोप

२०७६, २६ आश्विन आईतवार १३:१४

गोली चल्दा कम्तीमा चारको मृत्यु

गोली चल्दा कम्तीमा चारको मृत्यु

२०७६, २५ आश्विन शनिबार २१:०६

जापानमा दशौँ हजार सुरक्षाकर्मी तथा उद्धारकर्मी परिचालित

जापानमा दशौँ हजार सुरक्षाकर्मी तथा उद्धारकर्मी परिचालित

२०७६, २६ आश्विन आईतवार २०:१३

‘छ माया छपक्कै’ को आक्रामक व्यापार

‘छ माया छपक्कै’ को आक्रामक व्यापार

२०७६, २६ आश्विन आईतवार १५:०७